งานกลับสู่จิบะของเด็ก ประจำปี 2011 เสร็จสิ้นลงแล้ว

ระหว่างงานกลับสู่จิบะของเด็กในปีนี้ (26 ก.ค. – 4 ส.ค.) มีผู้คนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้กลับมาร่วมงาน จำนวนประมาณ 233, 000 คน (จากต่างประเทศ ประมาณ 870 คน)
เมื่อ “ขบวนพาเหรด โอะยะซะโตะ” ของวันที่ 4 ส.ค. จบลง งานกลับสู่จิบะของเด็ก ประจำปี 2011 ก็ได้ปิดฉากลง