งานกลับสู่ จิบะ ของเด็ก ประจำปี 2011 ได้เริ่มขึ้นแล้ว !!

วันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว จัดให้มี “งานกลับสู่จิบะของเด็ก” ขึ้น ในช่วงนี้ที่ จิบะ จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากมายที่กลับมารวมกัน

และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา กองการต่างประเทศ ก็ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับชาวต่างชาติที่ได้กลับสู่จิบะขึ้นด้วย