พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาประจำประเทศบราซิล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศบราซิล (เมืองเบารู รัฐเซาเปาโล) ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระและภริยาได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี

และจากคำบรรยายของท่านซิมบะซิระ ได้ทำให้โยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ได้มาเข้าร่วมพิธีจำนวน 6,150 คน เกิดความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเผยแผ่คำสอนมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มิ.ย. ท่านซิมบะซิระและภริยา ได้ไปเยือนโบสถ์ 6 แห่ง ซึ่งอยู่ในประเทศบราซิล และจากนั้น วันที่ 16 และ 17 มิ.ย. ก็ได้ไปเยือนประเทศอาร์เจนตินาเป็นครั้งแรก ทำให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาเกิดกำลังใจและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก