การประชุมนานาชาติว่าด้วยการอธิษฐานเพื่อสันติสุข

เมื่อวันที่ 3 ถึง 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 Community of Sant’Egidio ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการอธิษฐานเพื่อสันติสุข (International meeting of prayer for peace) ขึ้นที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน