งานวันฮิโนะคิซิง ประจำปีเทนรีศักราช 182

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ได้จัดงานวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียวขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ระดมความรู้สึกขอบพระคุณ ร่วมมือร่วมใจทำฮิโนะคิซิงกัน” ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก ได้มารวมตัวกันและร่วมมือกันทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด สถานที่ท่องเที่ยว และอาคารสาธารณะ เป็นต้น