งานชุมนุมใหญ่ของสมาคมชายหนุ่ม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานชุมนุใหญ่ครั้งที่ 94 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง
หนึ่งวันก่อนงานชุมนุม คือ วันที่ 27 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นบริเวณรอบๆ โอะยะซะโตะ โดยมีชื่องานว่า “100 Fes!” บริเวณโอะยะซะโตะมีความครึกครื้นและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ได้กลับมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ