กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 181

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 181 ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน โดยเฉพะปีนี้เป็นปีครบรอบ 20 ปีตั้งแต่เริ่มกำหนดให้กันยายนเป็นเดือนที่ส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ในระหว่าง 3 วันนี้ เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจึงได้พยายามออกไปเผยแผ่คำสอนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น หัวหน้าโบสถ์ได้นำหน้าในการบรรยายคำสอนแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจในที่สาธารณะ เผยแผ่เทวนามของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ เผยแผ่คำสอนตามบ้าน และแจกใบปลิวคำสอน เป็นต้น