กองฮิโนะคิซิง กู้ภัย ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น เผชิญกับฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดทางตะวันตกได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากสถานการณ์นี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดส่งกองฮิโนะคิซิงกู้ภัย ยังจังหวัดโอคายามะและเอฮิเมะ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏคม ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในทุกๆ วัน กองกู้ภัยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและทุ่มเทความพยายามในการฟื้นฟูบูรณะอย่างต่อเนื่อง