งานวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียว

วันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ระดมความรู้สึกขอบพระคุณ ร่วมมือร่วมใจทำฮิโนะคิซิงกัน” วันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้มารวมตัวกันและร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ 31 ประเทศ