พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 181

26 ค่ำ เดือนอ้าย พ.ศ. 2430 เป็นวันที่พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะได้ทรงพรางร่างกายจากไป โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจึงได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีเทนรีศักราช 181 ขึ้น ณ พระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในวันที่ 26 มกราคม โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี
ในวันนั้น คลื่นอากาศหนาวปกคลุมญี่ปุ่นทั่วทั้งเกาะ ที่โอะยะซะโตะก็มีหิมะตกเล็กน้อย แต่โยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากจากทั้งในและต่างประเทศได้กลับมาเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด