งานเลี้ยงเซะชิ เทนรีศักราช 181

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีในช่วงปีใหม่ของโอะยะซะโตะ ซึ่งได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 73,873 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 2,762 คน