พิธีนมัสการรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของท่านซิมบะซิระองค์ที่ 2

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของท่านเซียวเซ็น นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 2 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และหอบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยมีท่านซิมบะซิระองค์ปัจจุบันเป็นประธานพิธี ในวันนั้น เครือญาติตระกูลนะคะยะมะ เจ้าหน้าที่ประจำโบสถ์ศูนย์กลาง หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ หัวหน้าโบสถ์สาขา หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำจังหวัด โยโบคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจำนวนมากได้มาเข้าร่วมพิธี