พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี โดยมีอาจารย์เซ็นคิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากองการต่างประเทศ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจากเขตพื้นที่ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 142 คนได้มาเข้าร่วมพิธี และปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งประเทศฟิลิปปินส์จะแผ่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น