งานพาเหรดฉลองมงคลสมรส ท่านไดสุเกะกับท่านโนบุเอะ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเย็นเสร็จ ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดงานพาเหรดฉลองมงคลสมรสระหว่างท่านไดสุเกะ ผู้สืบทอดตำแหน่ง ซิมบะซิระ กับท่านโนบุเอะ ณ บริเวณลานหน้าห้องโถงสักการะทางด้านทิศตะวันออก พระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ