พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 180

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ 180 นับตั้งแต่วันที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยท่านซิมบะซิระเป็นประธานพิธี
ในวันนี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 7 หมื่น 6 พันคน ได้เดินทางกลับมาร่วมงาน และได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะก้าวเดินบนหนทางที่มุ่งไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ