กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย บนเกาะคิวชูทางภาคเหนือ

ต้นเดือนกรกฎาคม ทางภาคเหนือของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ ทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่และเกิดดินถล่มครั้งรุนแรงขึ้นที่จังหวัดฟุกุโอกะและโออิตะ ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนพังทลายอย่างสิ้นเชิงถึงประมาณ 100 หลังคาเรือน และพังลงไปครึ่งหลัง ประมาณ 30 หลังคาเรือน มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นกว่า 650 หลังคาเรือน จากสถานการณ์นี้ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในเขตฟุกุโอกะ ได้เข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม และทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน เช่น เก็บกวาดต้นไม้ที่หักโค่นลอยไปกองทับถมกัน กวาดเศษหิน ดิน ทรายออกและปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักกลหนัก และแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัย เป็นต้น