งานกลับสู่ จิบะ ของเด็ก ประจำปีเทนรีศักราช 180

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม เป็นเวลา 10 วัน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปีเทนรีศักราช 180 ขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ใบหน้ายิ้มแย้มให้เพิ่มมากขึ้น” ซึ่งปีนี้มีผู้คนกลับมาเข้าร่วมงานถึง 231,012 คน