พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 20 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสจาก 3 เมืองใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย คือ บริสเบน ซิดนีย์ และเมลเบอร์น รวมทั้งมาจากเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ศาสนาฯ ประมาณ 2,300 กม. รวมทั้งสิ้นประมาณ 160 คน ได้มาเข้าร่วมพิธี ในวันนั้นเพื่อนผู้เลื่อมใสได้รับโอวาทจากท่านซิมบะซิระและปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจะได้แผ่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น