พิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโบสถ์ประจำประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โบสถ์ศูนย์กลางประจำประเทศไต้หวัน ได้จัดพิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโบสถ์ฯ คนที่ 15 (นายโคจิ มะซุอิ) โดยมีท่านซิมบะซิระ และภริยาได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี ในวันนี้ เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไต้หวันได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 640 คน