งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 60 ของสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งรัฐฮาวาย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งรัฐฮาวาย ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 60 เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวขึ้น ณ โบสถ์ศูนย์กลางประจำรัฐฮาวาย โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ประธานสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียว ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมงาน ในวันนั้น สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานกันถึง 55 คน