งานวันฮิโนะคิซิง ประจำปีเทนรีศักราช 180

เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกขอบพระคุณ ร่วมกันสะท้อนความยินดีที่เกิดขึ้นในงานวันฮิโนะคิซิง” วันนี้เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้มารวมตัวกันและร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวนสาธารณะ ชายหาด ชายคลอง อาคารสาธารณะ ฯลฯ ตามท้องถิ่นต่างๆ