งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 99 ของสมาคมสตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว

สมาคมสตรีฯ ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 99 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง ในวันที่ 19 เมษายน เป็นวันถัดไปหลังพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมสตรีฯ ที่ได้ดำเนินมาเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะนั้นจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สมาคมสตรีฯ จึงยึดถือนโยบายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 1 ล้านคน อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้มีสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานชุมนุมนี้ถึง 37,500 คน