งานนักเรียนนักศึกษากลับสู่ จิบะ ในฤดูใบไม้ผลิ ปีเทนรีศักราช 180

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา “งานนักเรียนนักศึกษากลับสู่ จิบะ” ได้จัดขึ้น ณ บ้านพ่อเมืองแม่ โดยมีสโลแกนว่า “จะเป็นโยโบะคุที่แบกรับอนาคต” ในวันนี้ท่านซิมบะซิระและภริยา พร้อมทั้งท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน และนักเรียนนักศึกษาจำนวน 5,205 คนได้กลับมารวมตัวกัน ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางเพื่อเข้าร่วมงาน