พิธีจบการศึกษาของสถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีจบการศึกษาครั้งที่ 23 ขึ้น จำนวนผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2016 คือ ภาคภาษาญี่ปุ่น 44 คน ภาคโอะยะซะโตะ ฟุเซะโคะมิ 20 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งมาจาก 17 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไตหวัง อเมริกา ฝรั่งเศส บราซิล โคลัมเบีย เม็กซิโก ปารากวัย เวเนซุเอลา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เนปาล และเคนยา