การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีเทนรีศักราช 180 ได้จัดขึ้น ณ จิบะ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม ปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 516 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ กลับมารวมตัวกัน ณ จิบะ บ้านพ่อเมืองแม่ และได้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างนี้ ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายคำสอน ฝึกหัดรำมือและเครื่องดนตรี ปฏิบัติฮิโนะคิซิง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม จึงทำให้มิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาของตนขึ้น