พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่าน ซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 65,000 คนได้กลับมาเข้าร่วมพิธี