งานคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงท่านซิมบะซิระองค์ที่ 3

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงท่านซิมบะซิระองค์ที่ 3 ณ เมืองเกียวโต มีผู้มาร่วมชมงานจำนวน 1,433 คน คอนเสิร์ตนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านเซ็งเอะ นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 3 ซึ่งได้ออกไปเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมาชิกศูนย์ฯ ได้แสดงขับร้องประสานเสียง 3 เพลง เช่น “หนทางอันเป็นแบบอย่าง” เป็นต้น เพื่อแสดงความรำลึกและความขอบคุณต่อท่านผู้ซึ่งปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มาในฐานะที่เป็นประธานตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่จัดตั้งศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว