พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศเนปาล (นายโยชิฮะรุ คะมิมุระ หัวหน้าศูนย์ฯ) ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสในประเทศเนปาลได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 250 คน
เวลาผ่านมาถึงครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์ฯ แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้ว เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้น ณ ประเทศเนปาล เพื่อนผู้เลื่อมใสจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางเหตุการณ์นี้ ผู้เลื่อมใสในประเทศเนปาลได้ลงมือปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามคำสอน เพื่อที่จะมุ่งไปสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะ และพิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฯ
ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสได้รับโอวาทจากท่านซิมบะซิระและปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งประเทศเนปาลจะได้แผ่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น