งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 92 ของสมาคมชายหนุ่ม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานใหญ่ สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว (ประธานคณะกรรมการ: มะซะนะโอะ นะคะยะมะ) ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 92 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ในการกล่าวคำปราศรัย ประธานสมาคม ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ได้อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้งครบรอบ 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มใน 2 ปีข้างหน้า และกระตุ้นสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวคิดการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ พร้อมกันนี้ยังให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี
เหล่าสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานประมาณ 11,000 คน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่า จะพร้อมเพรียงก้าวเดินหนทางที่จะเจริญเติบโตทางด้านจิตใจไปเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี