พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมเด็ก

ในวันที่ 25 กันยายน ทางสมาคมเด็กศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมขึ้น ณ ห้องโถงสักการะทิศตะวันออก โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี
ในพิธีนี้ ประธานคณะกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางฯ ทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่สมาคมเด็ก หัวหน้าสมาคมเด็กในแต่ละเขตและโบสถ์เป็นจำนวน 2172 คน ได้เข้าร่วมงานด้วย
หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ ท่านซิมบะซิระให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งกล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมเด็กที่มีภาระหน้าที่ในการปลูกฝังและชักนำคนรุ่นหลังให้สืบทอดความเลื่อมใสศรัทธา และความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก