ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองฯ เข้าร่วมชุมนุมในพิธีภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลก

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน ตัวแทนผู้นับถือศาสนาหลักๆ ในทั่วโลก ได้มาชุมนุมและภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติภาพร่วมกัน (เจ้าภาพ: The Community of Sant’ Egidio และวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี) โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ อัสซีซี ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศอิตาลี
ในโอกาสครบรอบ 30 ปีนับจากการชุมนุมครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529 นักวิชาการศาสนาและตัวแทนของแต่ละศาสนาจากทั่วโลกประมาณ 500 คนมาร่วมงาน และครั้งนี้ตัวแทนของศาสนาเทนรีเคียว 6 คนโดยมีคุณเซ็งซุเคะ นะคะตะ (ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอบศาสนาเทนรีเคียว) คุณอิคุโอะ ฮิงะชิบะบะ (รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทนริ) คุณโยะชิฮิซะ ฮะเซะงะวะ (หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป) และคุณฮิเดะโอะ ยะมะงุจิ (หัวหน้าหน่วยเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวแห่งจักรวรรดิโรมัน) ก็ได้เข้าร่วมงานด้วย
ในงานชุมนุมครั้งนี้ ได้จัดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน 2 เรื่อง และการอภิปรายกลุ่มย่อย 29 กลุ่มโดยมีหัวข้อ “ความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก” ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 กันยายน คุณเซ็งซุเคะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองฯ ได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย นำเสนอหลักคำสอนส่วนหนึ่งของศาสนาเทนรีเคียว และแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกใจให้เป็นจริง