กองกู้ภัยเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยไต้ฝุ่นลูกที่ 10

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ ลูกที่ 10 ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น (บริเวณเมืองโอฟุนะโตะ จังหวัดอิวะเตะ) พายุไต้ฝุ่นนี้สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดอิวะเตะและฮอกไกโด มีสภาพยับเยินจากน้ำท่วมไหลบ้านเรือนจนพังพินาศ ในสภาพการณ์เช่นนี้ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย (คุณยูอิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากอง) ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขต จึงให้สมาชิกกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในเขตอิวะเตะกับฮอกไกโด เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บกวาดดินโคลนที่ไหลเข้าสู่ทางระบายน้ำหรือภายในอาคารสถานที่สาธารณะออก เป็นต้น