พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโบสถ์คองโก-บราซซาวิล

เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา โบสถ์คองโก-บราซซาวิล (นายปิแอร์ บาเซบิบะกะ เป็นหัวหน้าโบสถ์) ได้จัดพิธีถวายรายงานอัญเชิญศาลและพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสในประเทศคองโกได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 260 คน
และในวันที่ 11 ได้จัดตั้งสมาคมสตรีและสมาคมชายหนุ่ม เขตย่อยคองโก-บราซซาวิลขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบครึ่งศตวรรษของการก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ ได้ครบสมาคมทั้ง 3 รวมทั้งสมาคมเด็กที่ได้จัดตั้งไว้อยู่แล้ว ผู้เลื่อมใสในประเทศคองโกได้ก้าวออกไปเป็นก้าวแรกอย่างมั่นคงในการมุ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ