นักกีฬายูโด โชเฮ โอโนะ คว้าเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ ริโอ

ในวันที่ 8 สิงหาคม โชเฮ โอโนะ (อายุ 24 เป็นโยโบะคุที่สังกัดโบสถ์ใหญ่โอฮะระและเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทนริ) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดชาย 73 กก. ในโอลิมปิกเกมส์ ริโอ 2016 และสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ นักกีฬายูโดที่จบจาก “เทนริยูโด” ไม่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 3 สมัยนับตั้งแต่ ทะดะฮิโระ โนะมุระ คว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ เอเธนส์ 2004 แต่ครั้งนี้ โชเฮ โอโนะ ได้เป็นผู้คว้าเหรียญทองคนที่ 5 ในบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทนริ