การอบรมสำหรับนักเรียน ภาคมัธยมปลาย

การอบรมสำหรับนักเรียน ภาคมัธยมปลายได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปีนี้มีนักเรียนมัธยมปลายมาเข้าร่วมอบรมถึง 1015 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้คำสอน อธิษฐานร่วมกัน และพูดคุยกันโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพที่ดี