งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 91 ของสมาคมชายหนุ่ม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สมาคมชายหนุ่ม โบสถ์ศูนย์กลาง (ประธานคณะกรรมการ : นะโอะมิชิ
นะคะยะมะ)ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ ครั้งที่ 91 ขึ้นที่ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง มีสมาชิกจาก
ทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานประมาณ 11,000 คน หลังจากที่ประธานสมาคม
ไดสุเกะ นะคะยะมะ กล่าวคำปราศรัยแล้ว ท่านซิมบะซิระก็ได้กล่าวให้โอวาท  และเหล่าสมาชิก
ได้ปฏิญาณร่วมกันว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจและขยันขันแข็งให้มากยิ่งขึ้นในการเผยแผ่คำสอนให้สมกับ
ที่เป็นอะระคิโทเรียว (ผู้บุกเบิกในการเผยแผ่ศาสนา)