พิธีนมัสการใหญ่ ฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีเทนรีศักราชที่ 178

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ซิมบะซิระ ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีที่
โบสถ์ศูนย์กลาง
ฤดูใบไม้ร่วงที่บ้านพ่อเมืองแม่ คึกคักเต็มไปด้วยโยโบะคุและผู้เลื่อมใสมากมายจากทั้งใน
และต่างประเทศราว 9 หมื่นคน ที่กลับมาร่วมพิธี ในการบรรยายคำสอนท่านซิมบะซิระ ได้
กล่าวถึง “ความหมายของหลักคันโระได” และเน้นย้ำให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่เหลือ
อีก 3 เดือน ก่อนถึงพิธีนมัสการครบรอบ 130 ปีโอะยะซะมะ