พิธีฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี ของสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน สมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป (นายโรนัลโด มัลบอส
ประธานคณะกรรมการ) ได้ให้การต้อนรับท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ประธานสมาคมชายหนุ่ม
ศาสนาเทนรีเคียว ที่ไปเข้าร่วมพิธีฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี โดยมีสมาชิกสมาคมจาก
ประเทศต่างๆ ในยุโรปมาร่วมงานกันถึง 91 คน ต่อมาวันรุ่งขึ้น วันที่ 13 ก็ได้พบปะกับผู้เลื่อมใส
ในยุโรป ที่มาร่วมงาน “ชุมนุมผู้เลื่อมใสในยุโรป” ครั้งที่ 30ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียว
แห่งยุโรปแห่งนี้อีกด้วย