สมาคมชายหนุ่มร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน ในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่คำสอนของทุกองค์กรย่อยในสมาคม

มะซะนะโอะ นะคะยะมะ ประธานคณะกรรมการสมาคมชายหนุ่มแห่งโบสถ์ศูนย์กลาง
ได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน เป็น “สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่คำสอนของทุกองค์กรย่อย”
โดยในช่วงเวลานี้สมาชิกสมาคมชายหนุ่มทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหนทางสายนี้
โดยตรง
โยโบะคุ นักเรียนหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัททั่วไป ได้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันในการเผยแผ่คำสอน