งานเด็กกลับสู่จิบะ

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม เป็นเวลา 10 วัน
โบสถ์ ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว
ได้จัดงานเด็กกลับสู่จิบะประจำปี 2015 ขึ้น
ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ส่งมอบรอยยิ้มและช่วยเหลือกัน”
ซึ่งปีนี้มีผู้คนมาเข้าร่วมงานประมาณ 253,000 คน