พิธีนมัสการรำลึกการจากไปครบรอบ 1 ปี ของซิมบะซิระองค์ที่ 3

ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ท่านเซ็งเอะ นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 3
ได้ออกไปเพื่อที่จะกลับมาเกิดใหม่ ด้วยอายุขัย 81 ปี
ในวันที่ 24 มิถุนายน จึงได้จัดพิธีนมัสการรำลึกการจากไปครบรอบ 1 ปี
ขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลางและหอบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
โดยมีท่านซิมบะซิระ องค์ปัจจุบันเป็นประธานในพิธี
วันนี้นอกจากเครือญาติแล้ว ยังมีหัวหน้าโบสถ์ โยโบะคุ
รวมทั้งผู้เลื่อมใสมากมายที่มาร่วมในพิธี
ได้มีการกางเต็นท์ 40 หลัง ที่ลานด้านหน้าหอบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนทั่วไปที่มาร่วมในพิธีด้วย