พิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี ของศูนย์ศาสนาเทนรีเคียว ประจำประเทศเม็กซิโก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณวะตะนะเบะ วะกิโอะ หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียว
ประจำประเทศเม็กซิโกได้ให้การต้อนรับท่านซิมบะซิระและภรรยา พร้อมทั้งท่านไดสุเกะ
ที่เดินทางมาร่วมพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี ของศูนย์ฯ
ในวันนั้น โยโบะคุและผู้เลื่อมใสที่มาร่วมงานประมาณ 380 คน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะยึดมั่น
คำกล่าวของท่านซิมบะซิระไว้ในใจ และจะพยายามทำให้หนทางสายนี้ได้เผยแผ่ไปในประเทศ
เม็กซิโกให้มากยิ่งๆ ขึ้น