งานวันฮิโนะคิซิง ประจำปีเทนรีศักราช 178

เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี
ในครั้งนี้ทั้งในและต่างประเทศก็ได้ร่วมกันทำฮิโนะคิซิง ภายใต้สโลแกนที่ว่า
“ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์จริงใจ ภายใต้สายลมแห่งฤดูกาลที่เหมาะสม”
วันนี้โยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากได้มารวมตัวกัน
และร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ
ชายหาด อาคารสาธารณะ ฯลฯ ตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ
เพื่อเป็นการตอบแทนและแสดงออกถึงความขอบพระคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ