งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 97 ของสมาคมสตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว

สมาคมสตรีได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 97 ขึ้นในวันที่ 19 เมษายน
หลังวันประกอบพิธีนมัสการวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ
ในวันนี้มีฝนตกโปรยปรายตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่ก็มีสมาชิกทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมชุมนุมกันถึง 52,000 คน
หลังจากที่ท่านฮารุเอะ นะคะยะมะ ประธานสมาคมได้กล่าวคำทักทายแล้ว
ท่านซิมบะซิระ ก็ได้กล่าวให้โอวาทต่อสมาชิกทุกคน
โดยหวังว่าสมาชิกทุกคนจะพยายามกันอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้
ให้สมบทบาทหน้าที่ของการเป็นฐานในการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ