งานชุมนุมใหญ่ของสมาคมชายหนุ่ม ครั้งที่ 90

สมาคมชายหนุ่ม แห่งโบสถ์ศูนย์กลาง ศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ ครั้งที่ 90 ของ
สมาคมชายหนุ่ม ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม ณ บริเวณลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง งานชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้ ยังเป็นการเข้ารับมอบตำแหน่งประธานสมาคมชายหนุ่ม คนที่ 5 ของ ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ
และเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งหน่วยฮิโนะคิซิงของสมาคม
ชายหนุ่ม เพื่องานก่อสร้างอาคารโอะยะซะโตะ อีกด้วย ในพิธี หลังจากที่ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ประธานสมาคมชายหนุ่มได้กล่าวคำปราศรัยแล้ว ท่านเซ็งจิ นะคะยะมะ ซิมบะซิระ ก็ได้ให้โอวาท
โดยได้เน้นย้ำถึงปรัชญาการก่อตั้งสมาคม นัยสำคัญในการดำเนินกิจกรรม และความคาดหวังที่มี
ต่อสมาชิกสมาคมชายหนุ่ม เป็นต้น