พิธีนมัสการใหญ่ ฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 177

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ท่านเซ็งจิ นะคะยะมะ ซิมบะซิระ ได้เป็นประธานประกอบพิธีนมัสการใหญ่
ฤดูใบไม้ร่วง ณ โบสถ์ศูนย์กลาง
ซึ่งวันนี้ เดือนนี้ ในเท็มโปปีที่ 9 (ค.ศ.1838) เมื่อกาลเวลาที่ได้กำหนดไว้มาถึง พระผู้เป็นเจ้า
โอะยะงะมิ จึงได้ปรากฏออกมาสู่โลกนี้ และได้ประกาศ “คำสอนสุดท้ายที่แท้จริง”
ผู้เลื่อมใสและโยโบะคุจำนวนมากทั้งจากในและต่างประเทศ ได้กลับมาร่วมพิธี โดยย้อนรำลึกถึง
วันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น จดจำคำกล่าวของท่านซิมบะซิระไว้ในใจ
และปฏิญาณร่วมกันอย่างห้าวหาญในการดำเนินกิจกรรม 3 ปี หรือ 1,000 วัน เพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการ
ครบรอบ 130 ปี ของโอะยะซะมะ