Photo Album News

 • Last Update: : 2013-06-20 11:47 AM

  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เวลาเที่ยงตรง ที่โบสถ์ศูนย์กลางได้เริ่มการปฏิบัติจึโตะเมะตามเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนได้กลับมายังจิบะ
  ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากที่กลับมายังจิบะได้ร่วมกันทำฮิโนะคิซิงภายในพื้นที่
  บริเวณรอบเขตของโบสถ์ศูนย์กลางกันอย่างขันแข็ง
  วันนี้ที่บ้านพ่อเมืองแม่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยครอบครัวของผู้เลื่อมใสศรัทธาและผู้คนจากโบสถ์ต่างๆ ที่รวมตัวกันกลับมายังจิบะ
  เหล่าโยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาได้ปฏิญาณตนร่วมกันอีกครั้งที่จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในกิจกรรมเพื่อการมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปี ของโอะยะซะมะ

  *จึโตะเมะตามเวลาที่กำหนดนี้ จะปฏิบัติในเวลาเที่ยงตรงของทุกวันที่ 25 ทุกวันอาทิตย์
  และวันหยุด โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558
  แต่จะยกเว้นวันที่มีกิจกรรมของโบสถ์ศูนย์กลาง เช่น งานกลับสู่จิบะของเด็ก วันฮิโนะคิซิงประจำปี เป็นต้น

 • Last Update: : 2013-05-30 6:50 PM

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ประจำปี ของศาสนาเทนรีเคียว และงานวันฮิโนะคิซิงนี้ถือ
  เป็นกิจกรรมแรกที่ได้ทำร่วมกันนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงเวลา 3 ปี 1,000 วัน เพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลอง
  ครบรอบ 130 ปี ของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ
  ในแต่ละที่ เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัธาต่างก็มุ่งมั่นทำฮิโนะคิซิงกันอย่างกระปรี้กระเปร่าเบิกบานภายใต้
  สโลแกนที่ว่า “ช่วงเวลาแห่งการช่วยเหลือ แข็งขันทำฮิโนะคิซิง”

 • Last Update: : 2013-05-30 6:48 PM

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน สมาคมสตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่95 ขึ้น
  บริเวณสวนกลางโบสถ์ศูนย์กลางมีสมาชิกของสมาคมสตรีทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศจำนวน
  ประมาณ 42,000 คน ได้มาเข้าร่วมงานในวันนี้
  ประธานสมาคมสตรี ท่านฮะรุเอะ นะคะยะมะ ได้กล่าวถึงวิธีการก้าวเดินไปของสมาชิกสมาคม
  เพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครอบ 130 ปี พระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ
  ต่อจากนั้น ท่านซิมบะซิระ ก็ได้ให้โอวาทโดยกล่าวว่า อยากให้ได้มองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
  และคาดหวังในกิจกรรมของสมาคมที่จะบังเกิดผลจริง

 • Last Update: : 2013-05-30 5:56 PM

  วันที่ 18 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะที่ยังทรงมีชีวิตอยู่
  โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ
  ครั้งที่ 215 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิและพระตำหนักของพระแม่ศาสดาเจ้า
  โอะยะซะมะโดยมีท่านซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธีในวันนั้นมีผู้คนจาก
  ทั้งในและต่างประเทศจำนวนประมาณ 67,000 คน กลับมาที่จิบะ เพื่อร่วมงาน
  หลังเสร็จพิธีนมัสการ ในสวนกลางโบสถ์ศูนย์กลาง ได้มีการบรรเลงและร่วมกันร้องบทเพลงเพื่ออวยพรบรรยากาศเต็มไปด้วยการร่วมฉลองความยินด

 • Last Update: : 2013-02-21 11:37 AM

  ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา  โบสถ์ศูนย์กลาง ศาสนาเทนรีเคียว ณ จิบะ ได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 176  (พ.ศ. 2556) ขึ้น โดยท่านซิมบะซิระ ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว เป็นประธานพิธี นับเป็นวันเรกของช่วงเวลา 3 ปี หรือ 1000 วัน เพื่อมุ่งไปสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะ พระแม่ศาสดาเจ้าที่จะจัดให้มีขึ้นในปีเทนรีศักราช 179  (พ.ศ. 2559)  จึงมีผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 7 หมื่น 5 พันตนได้กลัลมาสู่ จิบะ เข้าร่วมงานพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิในวันนั้น

 • Last Update: : 2013-01-19 11:39 AM

   ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานเลี้ยง เซะชิ ขึ้น ในระหว่างนี้ มีผู้คนกลับมาเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 8 หมื่น 7 พันคน

    งานเลี้ยง เซะชิ คือ งานเลี้ยงซุปใส่โมจิปิ้ง ซึ่งโมจินั้นเป็นโมจิที่ส่งมาจากโบสถ์สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในพิธีนมัสการวันขึ้นปีใหม่ ณ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานกว่า 1 ศตวรรษ นับตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่

 • Last Update: : 2012-11-17 11:11 AM

  วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียวเป็นผู้จัดงาน ให้มีการอบรมสัมมนา ขึ้น ณ อาคารโอะยะซะโตะ ฝั่งตะวันออก ด้านขวาที่ 4 โดยมีหัวหน้าโบสถ์และหัวหน้าหน่วยเผยแผ่ต่างๆที่ได้กลับมาจากต่างประเทศ 101 คน ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้

 • Last Update: : 2012-11-15 11:50 AM

  วันรุ่งขึ้นของพิธีนมัสการใหญ่ฤดูใบไม้ร่วง คือ วันที่ 27 เดือนตุลาคม สำนักงานใหญ่ของสมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดการประชุมใหญ่ของสมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว ครังที่ 88 ขึ้น ณ บริเวณลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง ศาสนาเทนรีเคียว  โดยมีสมาชิกของสมาคมทั้งในประเทศและจากต่างประเทศจำนวนมากมาย ได้กลับมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 • Last Update: : 2012-11-09 3:13 PM

  วันที่ 26 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ณ จิบะ ได้ปฏิบัติพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง เทนรีศักราช 175 (พ.ศ.2555) ขึ้น โดยท่านซิมบะซิระ ผู้นำศาสนาเทนรีเคียวเป็นประธานพิธ๊ ในวันนั้น  โยโบะคุและผู้เลื่อมใสที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ได้กลับมาเข้าร่วมพิธีนมัสการเป็นจำนวนมาก และหลังพิธีปฏิบัติพิธีนมัสการเสร็จ ท่านซิมบะซิระได้ประกาศ “คำสอนเฉพาะกาล ฉบับที่ ๓ “

 • Last Update: : 2012-10-23 10:12 AM

  วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา โบสถ์ใหญ่ โอะคะ ตั้งกองฮิโนะคิซิงของโบสถ์ใหญ่เองขึ้น ได้ออกปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่และเยียวยาผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ เมือง Minami-soma จังหวัด ฟุคุซิม่าซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินใหญ่ภาคตะวันออก ประเทศญี่ปุ่น วันดังกล่าว ผู้เลื่อมใสที่เข้าร่วมทำฮิโนะคิซิงกัน 40 คน ได้เสิร์ฟอาหารกลางวัน(โซเมน : เส้นหมี่ญึ่ปุ่น กับ อินะริซูชิ) ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยที่นั่น ประมาณ 500 คน