Photo Album News

 • Last Update: : 2016-12-02 4:22 PM

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานใหญ่ สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว (ประธานคณะกรรมการ: มะซะนะโอะ นะคะยะมะ) ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 92 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ในการกล่าวคำปราศรัย ประธานสมาคม ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ได้อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้งครบรอบ 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มใน 2 ปีข้างหน้า และกระตุ้นสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวคิดการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ พร้อมกันนี้ยังให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี
  เหล่าสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานประมาณ 11,000 คน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่า จะพร้อมเพรียงก้าวเดินหนทางที่จะเจริญเติบโตทางด้านจิตใจไปเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี

 • Last Update: : 2016-12-02 4:18 PM

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 179 นับตั้งแต่วันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
  ในการบรรยายถ่ายทอดคำสอน ท่านซิมบะซะระกล่าวเน้นย้ำให้เข้าใจคำสอนพื้นฐานเรื่อง “สิ่งที่ให้ยืม สิ่งที่ขอยืม” และ “ฝุ่นละออง 8 ชนิด” อย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ทนทวนตัวเองในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ของโอะยะซะมะที่ผ่านมา และเร่งเร้าให้หนทางสายนี้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและผู้เลื่อมใสแต่ละคนจะได้เจริญเติบโตทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจขึ้นเป็นจริง
  ผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศกลับมารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางประมาณ 7 หมื่นคน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะมุ่งมั่นในหนทางที่จะช่วยเหลือมนุษยโลกทั้งมวลต่อไป

 • Last Update: : 2016-10-15 11:21 AM

  ในวันที่ 25 กันยายน ทางสมาคมเด็กศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมขึ้น ณ ห้องโถงสักการะทิศตะวันออก โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี
  ในพิธีนี้ ประธานคณะกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางฯ ทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่สมาคมเด็ก หัวหน้าสมาคมเด็กในแต่ละเขตและโบสถ์เป็นจำนวน 2172 คน ได้เข้าร่วมงานด้วย
  หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ ท่านซิมบะซิระให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งกล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมเด็กที่มีภาระหน้าที่ในการปลูกฝังและชักนำคนรุ่นหลังให้สืบทอดความเลื่อมใสศรัทธา และความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

 • Last Update: : 2016-10-14 5:41 PM

  เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน ตัวแทนผู้นับถือศาสนาหลักๆ ในทั่วโลก ได้มาชุมนุมและภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติภาพร่วมกัน (เจ้าภาพ: The Community of Sant’ Egidio และวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี) โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ อัสซีซี ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศอิตาลี
  ในโอกาสครบรอบ 30 ปีนับจากการชุมนุมครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529 นักวิชาการศาสนาและตัวแทนของแต่ละศาสนาจากทั่วโลกประมาณ 500 คนมาร่วมงาน และครั้งนี้ตัวแทนของศาสนาเทนรีเคียว 6 คนโดยมีคุณเซ็งซุเคะ นะคะตะ (ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอบศาสนาเทนรีเคียว) คุณอิคุโอะ ฮิงะชิบะบะ (รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทนริ) คุณโยะชิฮิซะ ฮะเซะงะวะ (หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป) และคุณฮิเดะโอะ ยะมะงุจิ (หัวหน้าหน่วยเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวแห่งจักรวรรดิโรมัน) ก็ได้เข้าร่วมงานด้วย
  ในงานชุมนุมครั้งนี้ ได้จัดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน 2 เรื่อง และการอภิปรายกลุ่มย่อย 29 กลุ่มโดยมีหัวข้อ “ความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก” ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 กันยายน คุณเซ็งซุเคะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองฯ ได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย นำเสนอหลักคำสอนส่วนหนึ่งของศาสนาเทนรีเคียว และแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกใจให้เป็นจริง

 • Last Update: : 2016-10-14 5:30 PM

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ ลูกที่ 10 ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น (บริเวณเมืองโอฟุนะโตะ จังหวัดอิวะเตะ) พายุไต้ฝุ่นนี้สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดอิวะเตะและฮอกไกโด มีสภาพยับเยินจากน้ำท่วมไหลบ้านเรือนจนพังพินาศ ในสภาพการณ์เช่นนี้ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย (คุณยูอิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากอง) ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขต จึงให้สมาชิกกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในเขตอิวะเตะกับฮอกไกโด เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บกวาดดินโคลนที่ไหลเข้าสู่ทางระบายน้ำหรือภายในอาคารสถานที่สาธารณะออก เป็นต้น

 • Last Update: : 2016-10-08 3:21 PM

  เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา โบสถ์คองโก-บราซซาวิล (นายปิแอร์ บาเซบิบะกะ เป็นหัวหน้าโบสถ์) ได้จัดพิธีถวายรายงานอัญเชิญศาลและพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสในประเทศคองโกได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 260 คน
  และในวันที่ 11 ได้จัดตั้งสมาคมสตรีและสมาคมชายหนุ่ม เขตย่อยคองโก-บราซซาวิลขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบครึ่งศตวรรษของการก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ ได้ครบสมาคมทั้ง 3 รวมทั้งสมาคมเด็กที่ได้จัดตั้งไว้อยู่แล้ว ผู้เลื่อมใสในประเทศคองโกได้ก้าวออกไปเป็นก้าวแรกอย่างมั่นคงในการมุ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ

 • Last Update: : 2016-09-08 2:17 PM

  ในวันที่ 8 สิงหาคม โชเฮ โอโนะ (อายุ 24 เป็นโยโบะคุที่สังกัดโบสถ์ใหญ่โอฮะระและเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทนริ) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดชาย 73 กก. ในโอลิมปิกเกมส์ ริโอ 2016 และสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ นักกีฬายูโดที่จบจาก “เทนริยูโด” ไม่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 3 สมัยนับตั้งแต่ ทะดะฮิโระ โนะมุระ คว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ เอเธนส์ 2004 แต่ครั้งนี้ โชเฮ โอโนะ ได้เป็นผู้คว้าเหรียญทองคนที่ 5 ในบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทนริ

 • Last Update: : 2016-09-08 2:10 PM

  การอบรมสำหรับนักเรียน ภาคมัธยมปลายได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ปีนี้มีนักเรียนมัธยมปลายมาเข้าร่วมอบรมถึง 1015 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้คำสอน อธิษฐานร่วมกัน และพูดคุยกันโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพที่ดี

 • Last Update: : 2016-02-01 3:58 PM
 • Last Update: : 2015-11-27 10:06 AM