Photo Album News

 • Last Update: : 2017-09-15 3:16 PM

  เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดฝึกอบรมสำหรับผู้สืบทอดศาสนาเทนรีเคียวครั้งที่ 1 ขึ้นที่โอะยะซะโตะ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 20 – 40 ปี ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมถึง 1,114 คน โบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดขึ้นโดยตั้งสโลแกนที่ว่า “ปฏิบัติจริงในทุกๆ วันตามการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ” และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความมุ่งมั่นและเบิกบานได้ในชีวิตประจำวันแล้วก้าวเดินไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจอย่างหนักแน่นด้วย การอบรมนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 25 ครั้งจนถึงเดือนมีนาคม 2018

 • Last Update: : 2017-08-18 3:09 PM

  ต้นเดือนกรกฎาคม ทางภาคเหนือของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ ทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหลายพื้นที่และเกิดดินถล่มครั้งรุนแรงขึ้นที่จังหวัดฟุกุโอกะและโออิตะ ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนพังทลายอย่างสิ้นเชิงถึงประมาณ 100 หลังคาเรือน และพังลงไปครึ่งหลัง ประมาณ 30 หลังคาเรือน มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งสิ้นกว่า 650 หลังคาเรือน จากสถานการณ์นี้ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในเขตฟุกุโอกะ ได้เข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม และทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน เช่น เก็บกวาดต้นไม้ที่หักโค่นลอยไปกองทับถมกัน กวาดเศษหิน ดิน ทรายออกและปรับปรุงถนนโดยใช้เครื่องจักกลหนัก และแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัย เป็นต้น

 • Last Update: : 2017-08-18 3:03 PM

  ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม เป็นเวลา 10 วัน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปีเทนรีศักราช 180 ขึ้น ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ใบหน้ายิ้มแย้มให้เพิ่มมากขึ้น” ซึ่งปีนี้มีผู้คนกลับมาเข้าร่วมงานถึง 231,012 คน

 • Last Update: : 2017-08-18 3:00 PM

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 20 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสจาก 3 เมืองใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย คือ บริสเบน ซิดนีย์ และเมลเบอร์น รวมทั้งมาจากเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ศาสนาฯ ประมาณ 2,300 กม. รวมทั้งสิ้นประมาณ 160 คน ได้มาเข้าร่วมพิธี ในวันนั้นเพื่อนผู้เลื่อมใสได้รับโอวาทจากท่านซิมบะซิระและปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียจะได้แผ่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น

 • Last Update: : 2017-07-06 3:52 PM

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โบสถ์ศูนย์กลางประจำประเทศไต้หวัน ได้จัดพิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโบสถ์ฯ คนที่ 15 (นายโคจิ มะซุอิ) โดยมีท่านซิมบะซิระ และภริยาได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี ในวันนี้ เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาจากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไต้หวันได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 640 คน

 • Last Update: : 2017-06-13 9:35 AM

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวแห่งรัฐฮาวาย ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 60 เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียวขึ้น ณ โบสถ์ศูนย์กลางประจำรัฐฮาวาย โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ประธานสมาคมชายหนุ่มศาสนาเทนรีเคียว ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมงาน ในวันนั้น สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานกันถึง 55 คน

 • Last Update: : 2017-05-17 10:42 AM

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกขอบพระคุณ ร่วมกันสะท้อนความยินดีที่เกิดขึ้นในงานวันฮิโนะคิซิง” วันนี้เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้มารวมตัวกันและร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทำฮิโนะคิซิงในที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวนสาธารณะ ชายหาด ชายคลอง อาคารสาธารณะ ฯลฯ ตามท้องถิ่นต่างๆ

 • Last Update: : 2017-05-17 10:37 AM

  สมาคมสตรีฯ ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 99 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลาง ในวันที่ 19 เมษายน เป็นวันถัดไปหลังพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมสตรีฯ ที่ได้ดำเนินมาเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะนั้นจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สมาคมสตรีฯ จึงยึดถือนโยบายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 1 ล้านคน อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้มีสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานชุมนุมนี้ถึง 37,500 คน

 • Last Update: : 2017-04-27 1:19 PM

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้มี “พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ” ครั้งที่ 219 ขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลาง โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี ในวันนี้ โยโบะคุและผู้เลื่อมใสทั้งจากภายในและต่างประเทศประมาณ 6 หมื่นคนได้กลับมารวมกันที่ บ้านพ่อเมืองแม่ ด้วยความรู้สึกเคารพรักต่อโอะยะซะมะ เป็นพ่อแม่ผู้เป็นแบบอย่างในหนทางสายนี้ จึงทำให้บ้านพ่อเมืองแม่เต็มไปได้ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก

 • Last Update: : 2017-04-27 1:15 PM

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา “งานนักเรียนนักศึกษากลับสู่ จิบะ” ได้จัดขึ้น ณ บ้านพ่อเมืองแม่ โดยมีสโลแกนว่า “จะเป็นโยโบะคุที่แบกรับอนาคต” ในวันนี้ท่านซิมบะซิระและภริยา พร้อมทั้งท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน และนักเรียนนักศึกษาจำนวน 5,205 คนได้กลับมารวมตัวกัน ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางเพื่อเข้าร่วมงาน

2 / 1212345...10...最後 »