Photo Album News

 • Last Update: : 2012-05-18 9:17 AM

    เมื่อวันที่ 18 เดือนเมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ ครั้งที่ 214 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูตของโอะยะซะมะขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และตำหนักของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ โดยมีท่านซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี

 • Last Update: : 2012-04-16 10:48 AM

    เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา “มหาวิทยาลัยการแพทย์เทนรี“ โดยมูลนิธิการศึกษา เทนรี-โยะโระซุ โซดังเซียว (Osamu Yoshida อธิการบดี) ได้จัดพิธีปฐมนิเทศครั้งแรกขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีท่านซิมบะซิระได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2012-04-10 4:43 PM

    เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคมที่ผ่านมา ชมรมดนตรี กะงะคุ มหาวิทยาลัยเทนริ ได้ไปเปิดการแสดงใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอิวาเตะ มิยากิ และฟุกุชิมะ เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ประสบภัย

 • Last Update: : 2012-03-31 2:34 PM

    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศโคลัมเบีย (เมืองคาลี) ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 40 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระและภริยาได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี โยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณจำนวน 420 คน

 • Last Update: : 2012-03-29 10:35 AM

  ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ณ บ้านพ่อเมืองแม่ เป็นฤดูกาลของการก้าวสู่ชีวิตใหม่
  สถาบันต่างๆ ในศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีจบการศึกษาขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ปลายเดือนมีนาคม

 • Last Update: : 2012-03-22 11:57 AM

    หนึ่งปีผ่านไปหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในภาคโทโฮคุประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ประสบภัยที่มีอากาศหนาวเหน็บยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และการบูรณะฟื้นฟูต่อไปอย่างจริงจัง
    เมื่อวันที่ 30 และ 31 มกราคมที่ผ่านมา นายซุซุมุ ฮารุโนะ หัวหน้าสำนักงาน “ศูนย์ปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาคโทโฮคุ” (โดยมีนายโยชิตะโร อุเอะดะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ศาสนาเทนรีเคียว เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการฯ) ได้ไปเยือนศาลากลางจังหวัดฟุกุชิมะและจังหวัดอิบะระกิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์รั่วไหล และได้มอบเงินจำนวน 120 ล้านเยน (ประมาณ 44 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาจากผู้เลื่อมใสศรัทธาในทั่วประเทศ
    ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ยอดเงินบริจาคและเงินช่วยเหลือที่ได้ส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450 ล้านเยน (ประมาณ 166 ล้านบาท)

 • Last Update: : 2012-02-04 9:46 AM

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2012 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนริศักราช 175 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
    ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศเป็นจำนวนประมาณ 68,000 คน ได้มารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางฯ เพื่อที่จะเข้าร่วมนมัสการใหญ่ในวันนี้

 • Last Update: : 2012-01-19 1:55 PM

   

    ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น ในระหว่างนี้ มีผู้คนกลับมาเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 7 หมื่น 7 พันคน

    งานเลี้ยง “เซะชิ” คือ งานเลี้ยงซุปใส่โมจิปิ้ง ซึ่งโมจินั้นเป็นโมจิที่ส่งมาจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในพิธีนมัสการวันขึ้นปีใหม่ ณ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานกว่า 1 ศตวรรษ นับตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่

 • Last Update: : 2012-01-01 12:00 AM

    ในปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ในหนทางแห่งการมุ่งไปสู่การช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน จะมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ในปีนี้ก็อยากขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการก้าวไปสู่การช่วยเหลือในทั่วโลก สืบต่อความตั้งใจของบรรพบุรุษในหนทางสายนี้ พยายามเจริญรอยตามแบบอย่างของโอะยะซะมะ พระแม่ศาสดาเจ้า ด้วยจิตใจที่ยึดมั่นและมุ่งสู่พระผู้เป็นเจ้า
    สำหรับพวกเราผู้เลื่อมใสศรัทธาในหนทางสายนี้ ในแต่ละวันการใส่ใจเรียนรู้ในคำสอน และปฏิบัติฮิโนะคิซิง พร้อมทั้งคอยยื่นมือให้การช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก เพื่อที่จะได้พากันก้าวไปสู่โลกแห่งความผาสุกเบิกบานใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้จึงอยากขอให้ได้ทบทวนและกำหนดจิตใจของแต่ละคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง พยายามมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความห้าวหาญ เพื่อให้สมดั่งพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

  เซ็งจิ นะคะยะมะ ในนาม ซิมบะซิระ
  วันที่ 1 มกราคม เทนรีศักราช 175

 • Last Update: : 2011-12-27 11:03 AM

  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับศาสนาเทนรีเคียว ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่สาธารณรัฐยูกันดา ทวีปแอฟริกา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้สำนวน 31 คน

10 / 12« 先頭...89101112